Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Vẽ chùm cam Aqua – khá ấn tượng

Để thực hành bài này yêu cầu người làm phải biết cách sử dụng thành thạo nhóm Pen Tool – màu sắc và Gradient , ta vẽ chùm cam này dựa trên 3 phần khác nhau , ghép chúng lại ta có chùm cam hoàn chỉnh


1. VẼ QUẢ CAM XANH

Tạo 1 file mới với kích thước 1024×768
Dùng Pen vẽ định hình quả cam xanh , trên 1 layer mới

Fill Path mới màu như mã trong hình

Tạo layer mới sau đó dùng Pen vẽ 1 đường cong như hình – trên 1 layer mới

Stroke Path với công cụ Brush có màu và nét cọ như hình
Giữ im Ctrl và click lên layer chứa thân chính của quả cam để tạo đường Selection Bạn có thể đặt tên cho layer chưa thân quả cam là BODY

Sử dụng bộ lọc Gaussian Blur với giá trị 30 cho layer chưa nét cọ màu vàng
Nhân đôi layer vừa làm mờ và chọn hoà trộn Softlight để tăng đậm vùng màu

Tiếp tục nhân đôi lớp đó nữa , và chọn hoà trộn Overlay , và Gaussian Blur 30
Tạo lớp mới và vẽ 1 đường cong màu trắng tương tự bước trên .

Sau đó chọn hoả trộn Overlay và Blur 9 Pixel


Sau đó có thể điều hoà vùng màu bằng Ctrl+B ( Hue/Saturation )

Dùng Thao tác như hình

Dùng Pen vẽ 1 khối như hình trên 1 layer mới

Tô vào vùng Pen màu trắng , sau đó tạo Layer Mask và dùng Gradient với dải như hình , sau đó tô từ dưới lên để làm mờ vùng màu . bạn sẽ có

Dùng Pen vẽ 1 khối như hình trên 1 layer mới
Sau đó tô màu trắng và làm như bước trên để làm mờ dần vùng màu nhằm tạo cái nhìn thuỷ tinh

Tạo layer mới sau đó Tạo đường Selection trên thân quả chanh bằng cách Ctrl+Click trên layer BODYSau đó vào Edit > Fill và thiết lập như hình ,
CHú ý : để đường viền không bị nổi nhám chúng ta chọn Center trong Location

Chúng ta có quả cam xanh

2. VẼ QUẢ CAM VÀNG

Dùng pen định hình quả cam vàng


Chọn Pen , sau đó click chuột phải chọn Make Slection và tô màu vào vùng đó với màu có mã như hình

Vào Layer > Layer Style > Inner Glow

Vào Layer > Layer Style > Inner Shadow

Dùng Brush nét cúng vẽ 1 đường như hình với màu # FFFFB9

Dùng Gaussian Blur nó và chọn hoà trộn Vivid Light

Dùng Pen vẽ 1 khối như hình trên 1 layer mới

Tô vào đó màu trắng sau đó tạo layer mask và tô gradient như cách làm với Quả cam xanh .Vẽ thêm vùng trên cuống của quả cam

Tạo vùng Selection trên layer BODY , sau đó tạo layer mới và tô màu với ãm như hình #DEBB4B

sau đó chọn hoà trộn Overlay để tăng màu cam

Chúng ta có quả cam vàng

3. VẼ LÁ CAM

Dùng Pen định hình lá cam


Tô màu với mã như hình

Vào Inner Glow

Vào Inner Shadow

Dùng pen vẽ 1 vùng và tô bóng Aqua như cách làm với quả CAM XANH VÀ CAM VÀNG

Tạo layer mới , chọn hoà trộn Softlight , sau đó dùng Lasso vẽ sống lá

 

Vẽ tiếp khoảng 2 cái lá nữa chúng ta có 3 cái

4. VẼ CUỐNG QUẢ CAM

Dùng Pen vẽ cuống cam , tô màu xanh nhạt


Vào Inner Shadow

Tô đường viền cho cuống cam với màu đậm ta có

Tô Gradient AQUA ta có

Kết hợp với 3 lá cam vừa vẽ ta có

KẾT QUẢ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.