Hiệu ứng viết chữ trên tường nứt nẻ

Đây là một bài hướng dẫn bạn cách ghép chữ lên tường bị nứt nẻ nhìn như thật , nó sẽ rất hữu ích cho bạn trong 1 số trường hợp

[divider]

1.) mở 1 bức hình có cảnh bờ tường nứt nẻ

2.) Nhân đôi bức hình bằng cách vào Image > Duplicate
3.) Một cửa sổ mới xuất hiện sau khi Click OK , bạn đặt tên tùy ý cho nó

4.) Vào File > Save As để lưu bức hình này với tên tùy ý và phải lưu với định dạng file là PSD
5.) Chọn công cụ text gõ 1 dòng chữ bất kỳ

6.) Click chuột phải chọn Rasterize layer để biến nó thành layer thường
7.) sau đó vào Filter->Distort->Displace
8.) Thông số như hình

9.) Sau khi Click Ok bạn hãy chọn FIle PSD mà bạn vừa save ở bước 4
[/img]http://pstutorialsblog.com/tutorials/textontexture/selectfile.gif[/img]
10.) Bạn sẽ có như hình

11.) Trên bảng thông tin Layer , bạn chon chế độ hòa trộn Overlay để hòa màu chữ vào nền , bạn có như sau

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.