Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Tagged: manip

Kỹ xảo người lửa manipulation

Photoshop Manipulation – Kỹ xảo người lửa

Trong những bài về photoshop manipulation mà bạn đã được học , chắc có lẽ chưa có bài nào trình bày về cách sử dụng hiệu ứng để tạo hình nhân vật, hôm nay dohoavn...

Hướng dẫn tạo một tác phẩm Manipulation

Đây là một tutorial hướng dãn designer Hưng Phạm. Với Tutorial này, các bạn sẽ nắm được hầu hết những kỹ năng căn bản trong Photoshop, đặc biệt là xử lý màu sắc và...