Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng hoa ánh sáng

Bước 1 : tạo 1 file mới kích thước tùy ý và lên Edit -> Fill cho layer này là màu đen

Bước 2: lên Filter -> Render -> Lens Flare

– Sau đó lập lại bước 2 khoảng 4 lần nữa đến khi bạn đặt các vị trí mặt trời như thế này là được

Bước 3: Loại bỏ màu của layer này bằng cách lên Image -> Adjustments -> Disaturate hoặc bạn nhấn ctrl + shift + U

– Sau đó lên Filter -> Pixelate -> Mezzotint chọn kiểu type như hình

Bước 4: lên Filter -> Blur -> Radial Blur chọn như hình
Bước 5: Nhấn Ctrl + U để chỉnh màu cho layer như hình
Bước 6: Duplicate layer này lên bằng cách nhấn ctrl + J , tại layer 1 vừa duplicate này bạn chọn chế độ blend mode trong blending option là lighten
Sau đó tại layer 1 bạn lên Filter -> Distort -> Twirl chọn giá trị như hình
Bước 7: quay lại layer background và duplicate layer này lên 1 lần nữa , sau đó tại layer vừa duplicate bạn lên Filter -> Distort -> Twirl chọn giá trị như hình

KẾT QUẢ

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.