Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng luồng sáng

1.) Mở 1 file mới với độ lớn là 200×200 pixel
2.) Nhớ để nền trước là nền trắng nền sau là nề đen ( Nhấn X)
.Vào Filter – render – Clound

– sau đó vào Filter-distort – wave
thiết lập thông số như sau
Type: Sine
Number of Generators: 17
wavelength- Min=490 Max=639
amplitude- 20, 49
scale- Horiz.=100 Vert.=100
Undefined Areas = Repeat Edge Pixle
hình minh hoạ

3.) Nhấn Ctrl+U để vào Hue/Saturation – kích chọn colorize và thiết lập thông sô từ trên xuống lần luợt là : 236 ; 31 ; -8 . Hình

4.) Bạn sẽ được như vầy

nếu không được như vậy thì dùng công cụ Crop ( xén ảnh ) để cắt lấy phần ảnh nào mà mình thấy ưng ý
5.) Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer – chọn layer vừa tạo ra sau đó kích chuột vô ô blend mode để chọn chế độ Screen . Hình

.)Tiếp tục nhân đôi thêm 1 layer nữa và chọn chế độ Color Dodge ( các bạn có thể chọn các chế độ khác như Overlay .. sao cho hình nó đẹp là được ) – các bạn hãy dùng chức năng phóng to thu nhỏ – chức năng chuyển hướng hình ảnh – các chức năng này tui đã từng nói ở trang 1 – để tạo ra kích thước ưng ý để có thể hoà trộn với các bức ảnh khác – giông như bức ảnh mẫu của tui trên kia .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.