Cảm hứng Typography từ Peter Tarka

Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến các bạn một luồng cảm hứng typography mới từ một nhà thiết kế trẻ tuổi người Ba Lan. Anh tên là Peter Tarka, chỉ mới 20 tuổi và 4 năm kinh nghiệm, nhiều tác phẩm của anh đã được đăng trên các tạp chí nổi tiếng.

Chúng ta hãy xem các tác phẩm của anh ấy nhé.


RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_10_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_11_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_12_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_13_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_1_.jpg

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_2_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_3_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_4_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_5_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_6_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_7_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_8_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_9_.png

nguồn rgb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.