40 bài hướng dẫn photoshop cực hay cho mọi người

Đây là bài tổng hợp từ dohoafx , với những bài tutorial hay về xử lý ảnh, cắt ghép ảnh và làm ảnh manipulation từ photoshop . Với nhiều phong cách thể loại , hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức mới

Danh sách 40 bài tutorial theo thứ tự nằm ở cuối trang web này

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 1. http://www.grafiker.de/kreativ-news/01122010/die-40-besten-photoshop-tutorials
 2. http://www.grafiker.de/kreativ-news/15062012/die-40-besten-photoshop-tutorials-teil-2
 3. http://www.grafiker.de/kreativ-news/17012013/die-40-besten-photoshop-tutorials-teil-3
 4. http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/members-area-tutorial-construct-a-realistic-old-t…
 5. http://blog.advancedphotoshop.co.uk/general/paint-portrait-lighting-2/
 6. http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1471#.UXZKUr_BFwH
 7. http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/members-area-tutorial-design-a-summer-time-vacati…
 8. http://www.worth1000.com/tutorials/163600/zombeefixation
 9. http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/red-riding-hood-photo-manipulation/
 10. https://tutsplus.com/tutorial/human-transitioning-into-statue/
 11. http://www.photoshoplady.com/photoshop-tutorial/drawing-animal-furs-in-an-easy-way/
 12. http://www.photoshoplady.com/tutorial/making-a-sweet-artwork-for-children/7441
 13. https://tutsplus.com/tutorial/cosmic-lighting-effects/
 14. http://www.psdvault.com/basics/lets-learn-photoshop-basics-vol-10-video-tutorial-texture-manipula…
 15. http://totallyzer0.deviantart.com/art/Estella-Star-258479504
 16. http://www.psdvault.com/drawing/vip-exclusive-photoshop-tutorial-conceptual-photo-manipulation-te…
 17. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-a-surreal-photo-manipulation-by-mixing-ice-and-fire-t…
 18. http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/drawing/how-to-paint-a-lovely-pair-of-birds-in-p…
 19. http://www.psdvault.com/photo-effect/freestyle-human-portrait-manipulation-in-photoshop-with-brus…
 20. http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/drawing/create-colorful-retro-poster-photoshop-i…
 21. http://stephanievalentin.deviantart.com/art/Hair-tutorial-with-brushes-344178339
 22. https://tutsplus.com/tutorial/liquid-effects-to-sports-photography/
 23. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/adobe-illustrator/create-your-own-retro-summer-scene/
 24. http://www.psdvault.com/photo-effect/design-a-natural-abstract-photo-manipulation-in-photoshop/
 25. http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/photo-manipulation/create-this-stylistic-mixed-m…
 26. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-advanced-photo-manipulative-artwork-via-grunge-textur…
 27. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/new-tricks-for-vector-portraits/
 28. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/digital-colour-tricks-for-pencil-drawn-art/
 29. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-awesome-abstract-artwork-with-clone-stamp-tool-in-pho…
 30. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/mix-digital-craft-for-portrait-artworks/
 31. http://psd.fanextra.com/tutorials/designing/learn-how-to-design-a-charming-collage-composition/
 32. http://www.psdvault.com/photo-effect/5-really-easy-yet-essential-photo-retouch-techniques-for-pho…
 33. http://www.adobetutorialz.com/articles/30970936/1/how-to-create-abstract-cosmic-artwork-simple-te…
 34. http://psd.fanextra.com/tutorials/drawing/stunning-watercolor-effect/
 35. http://b3w3rtj13.deviantart.com/art/Hilary-Duff-Tutorial-298673325
 36. http://www.adobetutorialz.com/articles/30971120/1/how-to-use-brushes-to-enhance-your-portraits-ph…
 37. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-a-realistic-break-apart-effect-with-debris-brushset-i…
 38. http://www.adobetutorialz.com/articles/30970922/1/how-to-create-a-colorful-abstract-photo-manipul…
 39. http://www.adobetutorialz.com/articles/30970725/1/create-awesome-grungy-style-artwork-using-brush…
 40. http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/design-a-grungy-western-movie-poster-in-photoshop
 41. http://pureromance88.ucoz.com/news/create_a_nature_themed_astract_photo_manipulation/2012-03-07-126
 42. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/eroded-fashion-portraits/
 43. http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1444&page=1#.UXZfdr_BFwF

You may also like...

6 Responses

 1. thank nhiều, có ít đấy

 2. Anh Kiệt Phạm rảnh rỗi rèn kỹ năng e ha!

 3. Tommy Tommy says:

  Trọng Noo nghiên cứu đi e!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.