Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

SỰ KHÁC NHAU GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ DESIGNER

Mối quan hệ giữa các nhà thiết kế đồ họa và khách hàng là một khía cạnh quan trọng của thiết kế đồ họa. Thiết kế được trình bày như thế nào, ý kiến của khách hàng ra sao,.. có thể có tác động đến thiết kế cuối cùng. Nhà thiết kế và khách hàng có thể có quan điểm khác nhau trong 1 bản brief, nhưng kết quả thiết kế sẽ chỉ có một. Thiết kế đồ họa phải là một giải pháp win-win giữa các nhà thiết kế và khách hàng, do đó nó sẽ là quyết định tốt nhất.

Sok Hwee đã thực hiện một tập sách thể hiện những suy nghĩ khác nhau giữa các nhà thiết kế (bên trái) và khách hàng (bên phải). Mục đích của nó phục vụ như là một sự phản ánh cho các nhà thiết kế trẻ, để suy nghĩ và tạo mối quan hệ tốt của họ với khách hàng.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ DESIGNER

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Xem thêm tác phẩm của Sok Hwee

 

Nguồn: Behance | BBT RGB.VN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.