Tagged: pattern

Hiệu ứng xếp ảnh

Bài hướng dẫn sau giúp bạn tạo 1 bức ảnh nhìn như trò chơi xếp mảnh ghép thành bức tranh, sau đây là hướng dẫn 1. Mở tấm hình mà bạn muốn thực hiện...