Category: Nuke

Giáo trình học Foundry Nuke Phần 1/3

Giáo trình học Foundry Nuke Phần 1/3 The Foundry Nuke – một chương trình để tạo hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh và video. Chương trình này được sử dụng để tạo các...

Giáo trình học Foundry Nuke Phần 2/3

Giáo trình học Foundry Nuke Phần 2/3 The Foundry Nuke – một chương trình để tạo hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh và video. Chương trình này được sử dụng để tạo các...

Giáo trình học Foundry Nuke Phần 3/3

The Foundry Nuke – một chương trình để tạo hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh và video. Chương trình này được sử dụng để tạo các hiệu ứng đặc biệt trong nhiều bộ...