Category: Chuyển động

Hiệu ứng chuyển động zoom

Bài hướng dẫn bạn làm một hiệu ứng Flash Zoom một vật thể nhìn phong cách ấn tượng Đầu tiên bạn tạo một cái logo trong photoshop với kích thước 400×400 – Nhân đôi...