Category: Đồ họa

Đây là bức ảnh được Photoshop đầu tiên trên thế giới

Bức ảnh được photoshop đầu tiên

Bức ảnh “Jennifer in Paradise” đã ghi tên mình vào danh sách những tấm hình quan trọng nhất trong lịch sử ảnh số: Đó chính là bức ảnh đầu tiên được chỉnh sửa, biên...