Category: Hiệu ứng

Làm hiệu ứng sét đánh

Bài hướng dẫn bạn tạo hiệu ứng tia sét trong flash,minh họa ở đây là bức ảnh chụp 1 thành phố , mời bạn xem thử kết quả Step 1 Tạo một tài liệu...