Category: Phần mềm đồ họa

Download Adobe Acrobat Pro DC 2015

Acrobat DC 2015 (former Adobe Acrobat XI Pro) là phần mềm của Adobe , giúp bạn chỉnh sửa , biên tập và quản lý file định dạng PDF tốt nhất thế giới , sau...

Plugins PixPlant v3.0.8 Standalone và Plug-in cho Photoshop

Plugins PixPlant v3.0.8 Standalone và Plug-in cho Photoshop

Plugins PixPlant v3.0.8 là phần mềm chạy độc lập hoặc hỗ trợ plugins cho Photoshop , PixPlant là một công cụ texturing 3D thông minh tạo và chỉnh sửa các kết cấu liền mạch và...