Category: Thư viện Photoshop

Plugin Pixel Dropr V1.0 cho Photoshop

Pixel Dropr là một phần mở rộng của bảng điều khiển cho Adobe Photoshop cho phép bạn tạo các bộ sưu tập của riêng mình (nạp lại) các phần tử pixel và ngay lập...