Category: Ghép ảnh

Làm Quyển sách kỳ diệu bằng photoshop

Bài hướng dẫn Làm Quyển sách kỳ diệu bằng photoshop sẽ chỉ bạn từng bước ghép những tấm ảnh lại với nhau để tạo ra một quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên … một...