Category: Adobe Premiere

Blend màu video bằng adobe premiere

Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn học blend màu bằng premiere một cách chuyên nghiệp của hãng lynda hướng dẫn , thông tin sản phẩm như sauPremiere Pro Guru: Blending Mode Secrets | 1h 36m |...