Category: Download

Plugin Pixel Dropr V1.0 cho Photoshop

Pixel Dropr là một phần mở rộng của bảng điều khiển cho Adobe Photoshop cho phép bạn tạo các bộ sưu tập của riêng mình (nạp lại) các phần tử pixel và ngay lập...

Vapetla is modern script font

Bộ font chữ Vapetla is modern script

  Vapetla is modern script font. OTF, TTF Với kiểu chữ hiện đại, phông chữ này sẽ hoàn hảo cho nhiều dự án khác nhau như: dấu ngoặc kép, tiêu đề blog, poster, đám...