Category: Góc học tập

Kỹ thuật đánh bóng chữ trong Illustrator

Kỹ thuật đánh bóng chữ trong Illustrator là một bộ tài liệu bằng video hướng dẫn bạn đánh bóng các chữ dạng letter như trong ảnh demo dưới đây Trong lớp này, bạn sẽ...

Phương pháp blend màu ảnh VSCO CAM tuyệt đẹp

Phương pháp blend màu ảnh VSCO CAM tuyệt đẹp

VSCO là bộ công cụ giả lập màu phim, chỉ càn click là có thể ra được gam màu đẹp, tuy nhiên việc phối màu để ra màu độc đáo cũng là vấn đề...