Tagged: tranh vẽ

80 tác phẩm painting

Xem 80 Artwork tuyệt đẹp của Ana Faragazzi

Tuyển tập 80 Artwork tuyệt đẹp của Ana Faragazzi , với kỹ thuật ánh sáng và màu sắc điêu luyện , bạn sẽ dược chiêm ngưỡng những tác phẩm rất tuyệt vời và mới nhát...

Làm ảnh theo phong cách tranh vẽ ấn tượng

Để thực hiện được tác phẩm này, bạn cần tải về một số thành phần sau  Tải về background tại đây  Tải về brush tại đây  Tải về texture tại đây  Hoặc tải 3...