Làm tranh thủy mạc

Bài hướng dẫn bạn làm một bức ảnh trở thành một bức tranh thủy mạc cổ xưa, trong nhưng bối cảnh thích hợp bài tutotial này sẽ phát huy hiệu quả rất tốt , mời bạn theo dõi

1. Open bức hình này ra

2. Nhân đôi hình này lên, sau đó nhân Shift+ Ctrl+U , tiếp đó nhấn Ctrl+I

3. Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer này, chọn hòa trộn hảd Light , giảm Opacity cảu nó xuống 25%

4. Tạo layer mới , chọn màu hồng, dùng công cụ Brussh tô màu cho bông sen, sau đó chọn hòa trộn cho layer là Screen

5. Chọn layer ở bước 2, vào menu Filter > Artistic > Dry Brush , tham số như hình

6. Trang trí thêm text ta có một sản phẩm phong thủy

You may also like...