Hướng dẫn vẽ cây dù

Bài hướng dẫn bạn vẽ cây dù trong 3D Studio Max của Killer , mời bạn theo dõi qua những hình ảnh minh hoa sau

Demo :
Của tác giả

Của tớ

Tutorial :

You may also like...