Hướng dẫn ve lon coca và áp nhãn

Bài hướng dẫn này kết hợp Corel và Photoshop CS2 trở lên để vẽ , về cơ bản của bài tut này là hướng dẫn ta áp vật liệu và ôm vật liệu đó lên vật mẫu là lon coca này

You may also like...