[Blend màu] Action Retro + Nashville Effect

Blend màu Action Retro + Nashville Effect

Lưu ý :Chỉ dành cho ảnh dạng Landscape buồn buồn và histogram có Tonal Range bình ổn , vùng shadow và highlight không quá cao .

Những ảnh có shadow hoặc highlight quá cao sẽ ko cho kết quả như ý lắm , ví dụ :

Một vài kết quả khác tham khảo :

Download

You may also like...