Photoshop action blend màu socola

Nếu bạn muốn blend màu cho tấm ảnh theo tông màu socola , thì đây là mẫu Photoshop Action blend màu socola mà bạn cần

Xem hướng dẫn sử dụng action

c000f62976a9af51c8c973ed10b0235b

Thông tin action

Action Effect Chocolate for Photoshop

ATN | prew | 342 KB

 

 

 

You may also like...