Coolorus v2.5.9 quản lý màu cho Photoshop CC

Coolorus v2.5.9 là một plugin dạng extension để quản lý màu cho Photoshop CC . giao diện trực quan dễ dùng , thuận tiện cho những người chuyên xử lý màu sắc trên photoshop

Coolorus v2.5.9 for Adobe Photoshop CC | 3 MB

Tương thích với Adobe Photoshop CC 2017

Hướng dẫn

Download

 

 

You may also like...