Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Submerged action – tạo hiệu ứng dưới nước trong photoshop

Submerged action – tạo hiệu ứng dưới nước trong photoshop | Thiết kế Action PS này cho phép bạn chuyển ảnh từ bản gốc sang hiệu ứng dưới nước. Khi bạn nhấn một nút phát, nó tự động tạo ra hiệu ứng. Tổ chức tốt cấu trúc lớp. Tiết kiệm thời gian và công sức để có được những gì bạn cần.

Video demo

Một tệp tin atn, abr và pat
Hành động này tương thích với Photoshop CS6, CC14, CC15 và phiên bản trên.
Tác vụ ngập nước này không tương thích với Photoshop CS4 và CS5.
Một tập tin trợ giúp bao gồm.

Ảnh làm hiệu quả nhất 2000px (h) x 3000px (w) trong 300dpi.

Download action Submerged

[sociallocker id=13304]link: http://tailieu.dohoafx.com/y1s5r0w0a7c9k4t1p6a1[/sociallocker]

 

 

You may also like...