Tagged: chiec nhan

Hướng dẫn bạn vẽ chiếc nhẫn

Một bài tập cơ bản về model chiếc nhẫn dành cho bạn , bài tut này tôi chỉ đưa hình minh họa và dùng chú thích trực tiếp trên hình (nhấp chuột lên ảnh...