Cách làm hiện đường bố cục 1/3 khi Crop hình

Nếu muốn bố cục ảnh theo tỷ lệ vàng như hình dưới, mẹo dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện nhanh gọn bằng Photoshop.

 

Bước 1: Chọn menu Edit > Preferences > Guides, Grid and Slices, định Gridline every = 100 percent và Subdivisions = 3, rồi nhấn OK.

 

Bước 2: Nhấn Ctrl+’ (hoặc vào menu View > Show > Grid) để hiển thị hoặc ẩn các đường lưới.

 

Bước 3: Mở ảnh cần bố cục theo tỷ lệ vàng. Tắt hiển thị đường lưới để không rối mắt trong lúc cắt ảnh. Dùng công cụ Crop(C) để cắt và bố cục ảnh theo tỷ lệ 1/3. Tiếp đó giữ và kéo chuột để tạo vùng chọn cắt.

 

Sau đó dời khung hình cắt sao cho các điểm mạnh nằm đúng vào vị trí chủ đề cần nhấn mạnh.

 

Xong, nhấn Enter.

Kết quả cuối cùng

Các ảnh minh họa khác

Nguồn:Tấn Nguyễn- http://blogs.go.vn/

You may also like...