Tagged: http://dohoafx.com/2013/01/1917/

Vẽ một thác nước cho bức ảnh

Bài hướng dẫn này là 1 thủ thuật nhỏ vẽ một dòng nước từ một mặt nước có sẵn và tạo thêm 1 lớp hơi nước từ chân thác, nếu bạn thấy nó phù...