Cách sử dụng Action trong photoshop

VideoClip sau đây dohoavn sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để sử dụng 1 action có sẵn vào việc chỉnh sửa màu sắc cho 1 tấm ảnh

 

You may also like...