Cách sử dụng Action trong photoshop

VideoClip sau đây dohoavn sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để sử dụng 1 action có sẵn vào việc chỉnh sửa màu sắc cho 1 tấm ảnh

 

Bình luận

You may also like...

3 Responses

  1. bui hung ngoc says:

    cho tôi xin các action sẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *