Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng chữ vỡ tung từng mảnh

Đây là sản phẩm hoàn thành của bài viết , bạn sẽ tháy một hiệu ứng làm chữ nổ tung và làm các chữ vỡ vụn, mời bạn theoi dõi bài hướng dẫn

1.) Mở 1 file mới trong Flash với kích thước tùy ý , sau đó tạo ra các layer ứng với số lượng chữ cần thể hiện . Ở đây tôi tạo 6 Layer vì chữ KILLER của tôi có 6 ký tự

2.) Trên mỗi layer các bạn gõ 1 chữ – ứng với mỗi chữ phải gõ trên Frame 1

3.) Sau đó kích chuột pahỉ vào từng chữ và chọn Convert to Symbol , chế độ Behavier chọn Graphic

4.) Tạo ra tiến trình thời gian như hình ( khoảng 30 Frame ) , tại các Frame cuối các bạn di chuyển các chữ cho chúng ở các vị trí khác nhau là được .

5.) Sử dụng công cụ Select Tool sau đó chọn toàn bộ các chữ nằm trên Các Frame 30

6.) Trên bảng thông tin Properties các bạn chọn chế dộ màu Alpha trong ô Color , giảm số phần trăm xuống còn 0%

NHẤN ENTER để kiểm tra kết quả .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.