Giáo trình illustrator tiếng việt

Đây là một cuốn giáo trình dạy học phần mềm Illustrators bằng tiếng việt , cuốn ebook này sẽ giúp bạn nắm bắt cơ bản về chức năng của illustrator , cuốn giáo trình dài 90 trang với 9 chương học , mời bạn download file PDF về xem

Download giáo trình từ địa chỉ sau

[sociallocker id=9482]Link down: http://goo.gl/TZmxr7[/sociallocker]

You may also like...