• Uncategorized

Hướng dẫn làm con bướm vỗ cánh

Bài hướng dẫn sau chỉ bạn cách làm cho con bướm vỗ cánh trong flash , một cách cơ bản sử dụng tween để làm đối tượng chuyển động

You may also like...