54 tác phẩm chân dung sử dụng typography

Có rất nhiều cách để thể hiện một tác phẩm chân dung. Hôm nay dohoafx.com sẽ giới thiệu cho các bạn những tác phẩm chân dung sử dụng nghệ thuật chữ typography. Hãy cùng dohoafx.com chiêm ngưỡng và học hỏi nhé.


RGB.vn_typography_portaits_2.jpg

RGB.vn_typography_portaits_6.jpg

RGB.vn_typography_portaits_1.jpg

RGB.vn_typography_portaits_7.jpg

RGB.vn_Worth_a_thousand_words_2_by_Kurenek.jpg

RGB.vn_With_Great_Humility_by_pluckylump.jpg

RGB.vn_typography_portaits_13.jpg

RGB.vn_Utada_Hikaru_Typo_Portrait_by_Ashed.jpg

RGB.vn_typography_portaits_14.jpg

RGB.vn_What_Time_is_it_Now_by_King_Bobbles.jpg

RGB.vn_typography_portaits_15.jpg

RGB.vn_typography_portaits_10.jpg

RGB.vn_typography_portaits_8.jpg

RGB.vn_typography_portaits_11.jpg

RGB.vn_typography_portaits_9.jpg

RGB.vn_typography_portaits_3.jpg

RGB.vn_Working_Class_Hero_by_19BiGBeN87.jpg

RGB.vn_typography_portaits_4.jpg

RGB.vn_Thom_Yorke_by_axlesax.jpg

RGB.vn_Typographic_Portrait_by_staceygrove.jpg

RGB.vn_thomyorke_481x611.jpg

RGB.vn_Them_Crooked_Vultures_by_axlesax.jpg

RGB.vn_type_face_by_blaze_01.jpg

RGB.vn_Springsteen_Type_by_CaliburlessSoul.jpg

RGB.vn_The_Pretender_by_CaliburlessSoul3.jpg

RGB.vn_Steven_Paul_Jobs_by_dylanroscover.jpg

RGB.vn_Sex_Type_Thing_by_CaliburlessSoul.jpg

RGB.vn_Sunglasses_at_Night_WIP_by_canehda.jpg

RGB.vn_My_Portrait_by_vic198x.jpg

RGB.vn_screaming_or_smth_by_goblina1.jpg

nguồn rgb.vn

You may also like...