Tagged: typography

Giáo trình làm chữ typography trong illustrator CC

Trong lớp học này, bạn sẽ học được nhiều kỹ thuật để sử dụng Adobe Illustrator cho việc tạo chữ và nghệ thuật chữ typography . Chúng ta sẽ đi qua các mẹo, thủ...