Cảm hứng Typography: Dự án TypeFace từ Julien Poisson

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem một dự án Julien Poisson, một sinh viên graphic design tại Montreal, Canada. Dự án mang tên TypeFace, đây là một sự thể nghiệm giữa typographic và illustration, tạo nên một bộ font đặc biệt.

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_abc.jpg

Cùng  xem các các tác phẩm này nhé.


RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_a.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_b.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_c.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_d.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_e.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_f.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_g.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_h.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_i.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_j.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_k.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_l.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_m.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_n.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_o.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_p.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_q.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_r.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_s.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_t.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_u.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_v.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_w.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_x.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_y.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_z.jpg

nguồn rgb

Bình luận

Quynh Ny

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích, bạn hãy bấm LIKE hoặc +1 , mỗi lần bạn like là một lời động viên dành cho ban biên tập làm việc tốt hơn và nó sẽ là động lực để ban biên tập có những tài liệu hay hơn nữa để gửi đến các bạn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *