Plugin Neat image 7.0 dành cho Photoshop CS – CS6

Plugin Neat image 7.0 dành cho Photoshop CS – CS6. Thấy nhiều bạn cần phần mềm này để làm mịn da và khử noise cho ảnh nên dohoafx.com up lên cho bạn nào cần download , bạn có thể download theo link ở dưới đây nhé . Phiên bản này có thể dành cho cả Photoshop bản 32 và Photoshop bản 64 Bit

 

 

 

DOWNLOAD NEAT IMAGE 7 FOR PHOTOSHOP CS6 

You may also like...