40 bài hướng dẫn photoshop cực hay cho mọi người

Đây là bài tổng hợp từ dohoafx , với những bài tutorial hay về xử lý ảnh, cắt ghép ảnh và làm ảnh manipulation từ photoshop . Với nhiều phong cách thể loại , hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức mới

Danh sách 40 bài tutorial theo thứ tự nằm ở cuối trang web này

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 1. http://www.grafiker.de/kreativ-news/01122010/die-40-besten-photoshop-tutorials
 2. http://www.grafiker.de/kreativ-news/15062012/die-40-besten-photoshop-tutorials-teil-2
 3. http://www.grafiker.de/kreativ-news/17012013/die-40-besten-photoshop-tutorials-teil-3
 4. http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/members-area-tutorial-construct-a-realistic-old-t…
 5. http://blog.advancedphotoshop.co.uk/general/paint-portrait-lighting-2/
 6. http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1471#.UXZKUr_BFwH
 7. http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/members-area-tutorial-design-a-summer-time-vacati…
 8. http://www.worth1000.com/tutorials/163600/zombeefixation
 9. http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/red-riding-hood-photo-manipulation/
 10. https://tutsplus.com/tutorial/human-transitioning-into-statue/
 11. http://www.photoshoplady.com/photoshop-tutorial/drawing-animal-furs-in-an-easy-way/
 12. http://www.photoshoplady.com/tutorial/making-a-sweet-artwork-for-children/7441
 13. https://tutsplus.com/tutorial/cosmic-lighting-effects/
 14. http://www.psdvault.com/basics/lets-learn-photoshop-basics-vol-10-video-tutorial-texture-manipula…
 15. http://totallyzer0.deviantart.com/art/Estella-Star-258479504
 16. http://www.psdvault.com/drawing/vip-exclusive-photoshop-tutorial-conceptual-photo-manipulation-te…
 17. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-a-surreal-photo-manipulation-by-mixing-ice-and-fire-t…
 18. http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/drawing/how-to-paint-a-lovely-pair-of-birds-in-p…
 19. http://www.psdvault.com/photo-effect/freestyle-human-portrait-manipulation-in-photoshop-with-brus…
 20. http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/drawing/create-colorful-retro-poster-photoshop-i…
 21. http://stephanievalentin.deviantart.com/art/Hair-tutorial-with-brushes-344178339
 22. https://tutsplus.com/tutorial/liquid-effects-to-sports-photography/
 23. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/adobe-illustrator/create-your-own-retro-summer-scene/
 24. http://www.psdvault.com/photo-effect/design-a-natural-abstract-photo-manipulation-in-photoshop/
 25. http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/photo-manipulation/create-this-stylistic-mixed-m…
 26. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-advanced-photo-manipulative-artwork-via-grunge-textur…
 27. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/new-tricks-for-vector-portraits/
 28. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/digital-colour-tricks-for-pencil-drawn-art/
 29. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-awesome-abstract-artwork-with-clone-stamp-tool-in-pho…
 30. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/mix-digital-craft-for-portrait-artworks/
 31. http://psd.fanextra.com/tutorials/designing/learn-how-to-design-a-charming-collage-composition/
 32. http://www.psdvault.com/photo-effect/5-really-easy-yet-essential-photo-retouch-techniques-for-pho…
 33. http://www.adobetutorialz.com/articles/30970936/1/how-to-create-abstract-cosmic-artwork-simple-te…
 34. http://psd.fanextra.com/tutorials/drawing/stunning-watercolor-effect/
 35. http://b3w3rtj13.deviantart.com/art/Hilary-Duff-Tutorial-298673325
 36. http://www.adobetutorialz.com/articles/30971120/1/how-to-use-brushes-to-enhance-your-portraits-ph…
 37. http://www.psdvault.com/photo-effect/create-a-realistic-break-apart-effect-with-debris-brushset-i…
 38. http://www.adobetutorialz.com/articles/30970922/1/how-to-create-a-colorful-abstract-photo-manipul…
 39. http://www.adobetutorialz.com/articles/30970725/1/create-awesome-grungy-style-artwork-using-brush…
 40. http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/design-a-grungy-western-movie-poster-in-photoshop
 41. http://pureromance88.ucoz.com/news/create_a_nature_themed_astract_photo_manipulation/2012-03-07-126
 42. http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/eroded-fashion-portraits/
 43. http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1444&page=1#.UXZfdr_BFwF

You may also like...