Share bộ Photoshop Action hiệu ứng tranh sơn dầu hoạt hình (4$)

Share bộ Photoshop Action hiệu ứng tranh sơn dầu hoạt hình (4$) Professional cartoonOil Paint effect

Thông tin: ATN | 7 KB

Chia sẻ từ Thanh Viet

[​IMG]

[​IMG]

Tải về tại đây

You may also like...