Bộ brush vẽ trời mây cho photoshop

Trong các bức ảnh hoặc bản thiết kế của mình , đôi khi bạn sẽ cần vẽ thêm mây để nó ấn tượng hơn, dohoafx gửi bạn đọc bộ brush chuyên vẽ mây với rất nhiều kiểu dáng ấn tượng

brush-may-cloud

Cloud Photoshop Brushes Collection
Photoshop ABR | 17 MB

Download

 

 

Bình luận

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.