Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp với Delicious Retouch Panel v3.0

Delicious Retouch Panel v3.0 cho Photoshop CS6 -> CC 2015 là một bảng panel được cài vào photoshop dưới dạng Extension , nó có nhiều công cụ rất hay giúp bạn chỉnh sửa ảnh beauty và retouch rất ấn tượng , bạn có thể download ở cuối bài viết này

Delicious Retouch Panel v3.0

 

Xem hướng dẫn cài đặt mẫu

Download Delicious Retouch Panel v3.0

 

 

Lưu ý: Phần mềm này chỉ dùng cho Photoshop CS6 đến Photoshop CC 2015 . Nếu bạn dùng photoshop khác thì xin miễn cài 

You may also like...