Plugins AI Hair Brush 2.0.0 Plug-in cho Illustrator

AI Hair Brush 2.0.0 Plug-in for Illustrator là plugin dạng extension giúp bạn vẽ những đường brush với mái tóc đẹp trong illustrator

 

AI Hair Brush 2.0.0 Plug-in for Illustrator
Win/MAC | Illustrator CS6 – CC (2015)  | 5 MB

[sociallocker id=9482]Link down :  http://tailieu.dohoafx.com/h1u4h8t6v0d8i3a1c9z5[/sociallocker]

You may also like...