Plugins AI Hair Brush 2.0.0 Plug-in cho Illustrator

AI Hair Brush 2.0.0 Plug-in for Illustrator là plugin dạng extension giúp bạn vẽ những đường brush với mái tóc đẹp trong illustrator

 

AI Hair Brush 2.0.0 Plug-in for Illustrator
Win/MAC | Illustrator CS6 – CC (2015)  | 5 MB

You may also like...