Chia sẻ Puzzle Pieces 1.0.0 Plug-in dành cho Photoshop, chuyên tạo hiệu ứng mảnh ghép

Chia sẻ Puzzle Pieces 1.0.0 Plug-in dành cho Photoshop, chuyên tạo hiệu ứng mảnh ghép cho tấm ảnh của bạn nhìn ấn tượng hơn . Với hiệu ứng này, bạn có thể sáng tạo được khá nhiều thứ

Puzzle Pieces 1.0.0 Plug-in for Photoshop
Puzzle Pieces 1.0.0 Plug-in for Photoshop
Win/MAC | Photoshop CC – CC (2015) | 11 MB

Download

 

You may also like...