RH Dynamic Swatches MS dành cho Photoshop CC

RH Dynamic Swatches MS là một extension của photoshop , giúp bạn quản lý màu sắc trên bảng màu swatch hiệu quả hơn nhiều lần , phù hợp với các anh chị làm về quản lý màu sắc , họa sĩ painting … bạn xem demo bên dưới

Video demo

Hướng dẫn

Download

 

 

You may also like...