Tagged: bo cuc

15 cảm nghĩ về bố cục

15 cảm nghĩ về bố cục Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng Alain Briot, vì từ ngữ rất khúc triết nên dịch giả (Dr.Thanh) để...