Làm thảm cỏ xanh

Bài viết này áp dụng một số bộ lọc đơn giản để tạo ra một thảm cỏ mịn màng ấn tượng , mời bạn xem tutorial bằng hình ảnh

Bình luận

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.