Tagged: photoscape

Làm ảnh phong cách kinh dị – bóng ma

Đây là một phương pháp cơ bản với việc kết hợp chất liệu lên đối tượng để tạo ma quái 1. Mở 1 tấm hình gốc ra 2. Kiếm một loại chất liệu nào...