Tagged: shape

Làm con bướm thủy tinh

1.) Tạo 1 file mới kích thước tùy ý ( tác giả làm cỡ 300*300 px – Nên để kích thước này vì kích thước càng lớn thì con bướm càng xấu   ) Màu...