Xem những tác phẩm về retouch cực đẹp bởi Cyril

Xem những làm da chỉnh sửa đẹp bởi Cyril

Cyril Larg là một nơi chuyên cho ra những sản phẩm thời tranghình ảnh tốt nhất tại Pháp và trên thế giới , khả năng nắm bắt được vẻ đẹp của một người phụ nữ ở Cyril trở nên rất rõ ràng khi chúng ta xem từng bức ảnh của họ. Bạn có thể nhận nhận thấy cách họ bố cục, stylist, ánh sáng và miêu tả những chi tiết rất chuyên nghiệp.  Sau đây dohoavn xin giới thiệu với bạn đọc một số bức ảnh do cygil sáng tác.

 Bạn click chuột lên ảnh để xem lớn

Xem những tác phẩm về retouch cực đẹp bởi Cyril

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Xem những tác phẩm về retouch cực đẹp bởi Cyril

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Xem những tác phẩm về retouch cực đẹp bởi Cyril

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Beauty Retouching Photography by Cyril Lagel

Photos to Retouch, RetouchPRO ,Retouchup , Professional Photo Retouch

You may also like...